Vstupenky

Pokladna Jihočeské divadlo
Dr. Stejskala 19
370 47 České Budějovice
telefon: 386 356 925
e-mail: pokladna@jihoceskedivadlo.cz

otevírací doba:
pondělí - pátek: 10.00 – 19.00 hod (v případě, že se večer nehraje, otevřeno pouze do 17.00 hod.)
sobota: vždy jednu hodinu před představením v místě konání akce (JD / DK Metropol/ Malé divadlo)

letní provoz (červenec - srpen):
pondělí - pátek: 10:00 - 16:00 hod.
dále vždy jednu hodinu před představením v místě konání akce

Pokladna Malé divadlo
Hradební ulice 18
370 01 České Budějovice
otevírací doba: 1 hodinu před začátkem představení
tel. spojovatelka: 386 355 060
objednávky na školní představení Malé divadlo: Zdeňka Pecková 386 356 760
maledivadlo@jihoceskedivadlo.cz

Předprodej vstupenek začíná vždy nejpozději 1. den předcházejícího měsíce.

Platba kartou je možná pouze na pokladně Jihočeského divadla.

SÍŤ PRODEJE VSTUPENEK CBSYSTEM 
www.cbsystem.cz

PŘEHLED VŠECH PRODEJCŮ VSTUPENEK CBSYSTEM

SÍŤ PRODEJE VSTUPENEK TICKETPORTAL
www.ticketportal.cz, tel.: +420 224 091 439

eVstupenka - jak na to ?

Ceny vstupenek (v Kč) křesla A křesla B bidýlko
premiéry 200 - 340 200 - 320 100
balet 210 - 320 200 - 300 100
činohra 200 - 320 190 - 300 100
       
opera 240 - 340 230 - 320 100
soubor Malého divadla / večerní 150 - 320 --- ---
soubor Malého divadla / pohádka 100

Slevy

děti do 15 let – 30% sleva
držitelé ZTP a ZTPP – 50% sleva
studenti – 20% sleva
senioři 65+ – 20% sleva

Poukázky

Na pokladně Jihočeského divadla přijímáme papírové poukázky, dárkové šeky a elektronické karty.   

Pro příjem poukázek neexistuje žádný limit, na pokladně přijmeme libovolný počet kusů v ceně vstupenek. Na poukázky nevracíme hotovost.

Poskytujeme výhody a slevy na karty s věrnostním programem Sphere card, informace ZDE

Ceny pro Otáčivé hlediště

naleznete na adrese www.otacivehlediste.cz

Zájezdy

Pro větší skupiny jsme schopni zprostředkovat dopravu. Dotazy a objednávky posílejte na jiri.grauer@jihoceskedivadlo.cz

Obchodní podmínky Jihočeského divadla - reklamační řád

Zaplacené vstupné, zakoupené záruky ani servisní poplatky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.

Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. Jihočeské divadlo neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněnými úpravami vstupenky.

Držitel vstupenky je povinen řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce, zejména respektovat a dodržovat stanovený začátek akce.

Změny v programu a obsazení jsou vyhrazeny.

Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.

V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů v prodejním místě, kde byla vstupenka zakoupena. Vstupné za vstupenky zaslané na dobírku nebo eVstupenky je vraceno na číslo účtu zákazníka, který uvede k žádosti o vrácení peněz. K žádosti musí být vstupenky přiloženy.

Vstupenky zakoupené přes internet (eVstupenky) nelze vracet a požadovat vrácení vstupného, protože právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem se nevztahuje na smlouvy o ubytování, dopravě nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

eVstupenka je vstupenka vybavená číselným kódem. eVstupenku zákazník obdrží ve formátu .pdf pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet. Takto zakoupená vstupenka má platnost jako vstupenka zakoupená na některém z prodejních míst CBSystému.

eVstupenkaje při vstupu na danou akci zkontrolována čtecím zařízením nebo uvaděčem.

Akceptovány jsou pouze eVstupenky ve formátu A4 s čitelným čárovým kódem.

Po uplatnění nelze eVstupenku opětovně použít. Při jakémkoli dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a nebude na jejím základě povolen vstup na akci bez ohledu na to, kdo ji předloží.

Jihočeské divadlo neposkytuje náhrady zvláštních nákladů (ubytování, cestovní výdaje apod.).

Po zahájení představení se vstupné nevrací.